صفحه اصلی / وبلاگ / همایش فصل بهار ۱۴۰۰

همایش فصل بهار ۱۴۰۰


if(!gform){document.addEventListener(“gform_main_scripts_loaded”,function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener(“DOMContentLoaded”,function(){gform.domLoaded=!0});var gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener(“DOMContentLoaded”,o):document.addEventListener(“gform_main_scripts_loaded”,o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook(“action”,o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook(“filter”,o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook(“action”,o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook(“filter”,o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook(“action”,o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook(“filter”,o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+”_”+e.length),null==t&&(t=10),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t})},doHook:function(o,n,r){if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[o][n]){var t,i=gform.hooks[o][n];i.sort(function(o,n){return o.priority-n.priority});for(var e=0;e<i.length;e++)"function"!=typeof(t=i[e].callable)&&(t=window[t]),"action"==o?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)}if("filter"==o)return r[0]},removeHook:function(o,n,r,t){if(null!=gform.hooks[o][n])for(var i=gform.hooks[o][n],e=i.length-1;0<=e;e–)null!=t&&t!=i[e].tag||null!=r&&r!=i[e].priority||i.splice(e,1)}}}

این شماره برای ارسال لینک ورود به همایش و اطلاع‌رسانی‌ها دریافت می‌شود.
آیا در دوره جامع آموزش پشتیبانی سایت شرکت کردید ؟(Required)

۴٫۹
/
۵
(
۴۸

امتیاز

)

نوشته همایش فصل بهار ۱۴۰۰ اولین بار در پشتیبان وردپرس | پشتیبانی وردپرس | پشتیبانی سایت. پدیدار شد.


منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

معرفی ۶ تا از بهترین تکنیک های بازاریابی اینترنتی

معرفی ۶ تا از بهترین تکنیک های بازاریابی اینترنتی

آیا فکر می کنید که راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی، تنها در تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *