صفحه اصلی / آموزش CSS

آموزش CSS

خصوصیت display در CSS /آموزش خصوصیت display در CSS یا آموزش CSS Layout

آموزش خصوصیت display در CSS   CSS Layout – خصوصیت display در CSS خصوصیت display در CSS مهمترین ویژگی CSS برای کنترل layout(طرح) است.() خصوصیت display در CSS خصوصیت display در CSS مشخص می کند که چگونه یک عنصر نمایش داده شود. هر عنصر HTML دارای یک مقدار پیش فرض برای display(نمایش) بسته به نوع آن عنصر است. مقدار نمایش پیش …

مشاهده بیشتر »

بخش هفدهم- آموزش ساخت جدول در CSS یا آموزش CSS Tables

  آموزش ساخت جدول در CSS   ساخت جدول در CSS برای شروع و قبل از آموزش ساخت جدول در CSS  بد نیست نگاهی بیاندازیم به یک جدول HTML ، در ادامه خواهیم دید که ظاهر این جداول تا حد زیادی با CSS بهبود می یابد: <html> <head> <style> #customers { font-family: “Trebuchet MS”, Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; width: …

مشاهده بیشتر »

بخش شانزدهم- آموزش ساخت لیست در CSS یا آموزش CSS Lists

  ساخت لیست در CSS     لیست در CSS   لیست های HTML و خواص لیست در CSS در HTML، دو نوع اصلی از لیست ها وجود دارد: لیست های مرتب نشده (<ul>) – آیتم های لیست با گلوله یا یک شکل دیگر مشخص می شوند.لیست های مرتب شده (<ol>) – آیتم های لیست با عدد یا حروف مشخص …

مشاهده بیشتر »

لینک ها در css/بخش پانزدهم- آموزش لینک ها در css یا آموزش CSS Links

  آموزش لینک ها در css CSS Links (لینک ها در css)  با استفاده از CSS، لینک ها می توانند به طرق مختلف طراحی شوند. Styling Links (طراحی ظاهریلینک ها)  ظاهر لینک ها را می توان با هر ویژگی CSS (به عنوان مثال رنگ، فونت خانواده، پس زمینه و غیره) طراحی کرد. مثال: <html> <head> <style> a { color: hotpink; } …

مشاهده بیشتر »

آیکون ها در CSS/ آیکون ها در html /بخش چهاردهم-آموزش آیکون ها در CSS

    آموزش آیکون ها در CSS اضافه کردن آیکون ها در CSS   ساده ترین راه برای اضافه کردن یک آیکون به صفحه HTML ، استفاده از یک کتابخانه آیکون مانند Font Awesome است. نام کلاس آیکون مشخص شده را به هر عنصر درون خطی HTML  (مانند <i> یا <span>) اضافه کنید. تمام آیکون های موجود در کتابخانه های آیکون …

مشاهده بیشتر »

بخش سیزدهم- آموزش فونت CSS یا آموزش CSS Fonts

  آموزش فونت CSS فونت  CSS خصوصیات فونت CSS ، خانواده فونت، ضخامت، اندازه و سبک متن را تعریف می کند.   خانواده فونت(CSS Font Families)   در CSS، دو نوع نام font family وجود دارد: generic family خانواده عمومی- گروهی از font families با ظاهر مشابه (مانند “Serif” یا “Monospace”)font family خانواده فونت – یک خانواده فونت خاص (مانند “Times …

مشاهده بیشتر »

متن در CSS/بخش دوازدهم- آموزش CSS Text یا آموزش متن در CSS

  آموزش متن در CSS CSS Text در این درس به بررسی خصوصیات متن در CSS می پردازم. این خصوصیات عبارتند از: رنگ متن تراز متن دکوراسیون متن تبدیل متن تلنگر متن فاصله بین حروف ارتفاع متن جهت متن فاصله کلمات سایه متن Text Color(رنگ متن) خصوصیت رنگ برای تنظیم رنگ متن در CSS استفاده می شود. رنگ توسط: color name(نام …

مشاهده بیشتر »

بخش یازدهم- آموزش CSS Outline

  CSS Outline (طرح کلی CSS) یک outline یا طرح کلی، خطی است که در اطراف عناصر بیرون از حاشیه ها (borders) ایجاد می شود تا عنصر “برجسته” شود. CSS دارای ویژگی های زیر است: outline-style outline-color outline-width outline-offset outline نکته: طرح کلی با حاشیه ها  متفاوت است! بر خلاف حاشیه ، طرح کلی خارج از حاشیه عنصر کشیده شده …

مشاهده بیشتر »

مدل جعبه ای CSS/بخش دهم-آموزش مدل جعبه ای CSS یا CSS Box Model

آموزش مدل جعبه ای CSS   مدل جعبه ای CSS  تمام عناصر HTML را می توان به عنوان یک جعبه در نظر گرفت. در CSS، اصطلاح “مدل جعبه” هنگام صحبت در مورد طراحی و طرح استفاده می شود. مدل جعبه CSS اساسا جعبه ای است که در اطراف هر عنصر HTML ساخته می شود. این شامل: حاشیه ها، مرزها، پدینگ ها، …

مشاهده بیشتر »

تنظیم ارتفاع و عرض در CSS/بخش نهم- آموزش تنظیم ارتفاع و عرض در CSS

تنظیم ارتفاع و عرض در CSS   تنظیم ارتفاع و عرض در CSS ویژگی های height و width برای تنظیم ارتفاع و عرض در CSS برای یک عنصر استفاده می شود. ارتفاع و عرض را می توان به خودکار تنظیم کرد (این به طور پیش فرض مورد استفاده است؛ به این معنی که مرورگر ارتفاع و عرض را محاسبه می …

مشاهده بیشتر »